KOMPEN MARKA PVC DOĞRAMA İŞLERİMİZ

ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI HERŞEYDEN ÖNDE GELİR SAĞLIKLI ORTAMLAR KOMPENDE
RESTAURANT FIRIN YANI DOĞRAMASI
BALKON ÇEVİRME
KIR DÜĞÜN SALONU KANTİN PVC DOĞRAMASI
BALKON ÇEVİRME GİRİŞ KAPI BAĞLANTISI
KOMPEN MONTAJ ARACIMIZ

CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve ürünün direktifte zorunlu kılınmış ise bir üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşu vasıtası ile (onaylanmış kuruluş vs.) gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. Kapı ve Pencere üreticilerinin bitmiş doğrama ürünlerinden alacakları numune doğramaları onaylanmış bir laboratuarda test ettirmeleri ( KOMPEN A.Ş. bu testleri sizin için yaptırmıştır), üretim tesislerinde Fabrika üretim kontrol sistemini kurmaları, doğramalarına CE etiketlerini yapıştırıp, müşterilerine kendilerinin hazırlayacağı CE beyannamelerini vermeleri yeterlidir.

CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. İlgili direktif bu temel gereklerden bir kısmının veya tamamının karşılanmasına yönelik olabilir. Bunun yanı sıra, CE İşaretini gerektiren direktiflerin bazıları güvenlikten farklı boyutlarla (örneğin; elektromanyetik uyumluluk, enerji verimliliği gibi) da ilgili olabilmektedir.
CE işareti aşağıdaki şekilde sembolize edilmektedir:

Ana menü

Buradasınız